top of page

Yapı Hakkında

Turabey Mahallesi Hacı Yamak Sok. No:17 ‘de yer alan iki katlı yapı 15.04.1993 yılında 4391sayılı İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından 282 envanter numarasıyla tescillenmiştir. 1894 te inşa edilen yapı Geç Osmanlı Dönemine aittir. Sözlü araştırmalara göre her dönem ticari amaçla kullanıldığı belirtilen yapının plan tipolojisi de bu tanımlaya uymaktadır.

Ekran Resmi 2022-05-09 22.56.47.png
odeon instagram.png

Hayalimiz

7.tiff
bottom of page